Zeilen via Sailingevents aanrader

We zijn onlangs gaan zeilen bij Sailingevents als onderdeel van een vrijgezellendag. De moderne boot met vriendelijke en kundige instructeur, de mogelijkheid om zelf mee te zeilen en gezellige borrel na afloop zorgden voor een dag om nooit te vergeten.

Bedankt!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gastenboek.