Zeer geslaagde klantendag en personeelsevent

by Trix
(Zaltbommel)

Davanti Warehousing heeft inmiddels 2 zeilmiddagen door Sailing Events laten organiseren. Beide keren waren zeer geslaagde events. De voorbereiding van de middagen waren op en top. Er wordt goed meegedacht; Sailing Events is flexibel en elk los eindje qua organisatie wordt gezekerd.

Het zeilen zelf was voor alle klanten en medewerkers een onvergetelijke gebeurtenis. Als je actief betrokken wilt zijn met het zeilen, dan kan dat. Als je een wat passievere rol wilt hebben, is dat ook goed. Met iedereen wordt rekening gehouden. Het samen zeilen in wedstrijdverband maakt dat er een grote teamgeest ontstaat, maar ook dat je onderling veel lol hebt.

Kortom, beide events waren voor ons als bedrijf zeer de moeite waard. We denken er met veel plezier aan terug en hopen in de toekomst vaker de zeilen te kunnen hijsen!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gastenboek.