varen en vliegen op het IJsselmeer

by de gooijer
(Van Lijssel Transport)

mede door de inspanningen van Sailing Events hebben we op 27 september een onvergetelijke dag gehad met het personeel van Van Lijssel Transport BV

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gastenboek.