Top dag!

by De Haan & Martojo

Afgelopen zaterdag hebben we een topdag gehad bij jullie. Complimenten voor de organisatie, het goede eten, de goede service. Complimenten voor de schippers, gezellige, relaxte mannen die weten wat ze doen. Het weer maakte uiteraard ook een hoop goed. Een flinke wind, een lekker zonnetje en een kleine bui. Maar die mocht de pret niet drukken. Goed geregeld!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gastenboek.