Sterke Hein

by Jetty Sangster

Dankzij de uitstekende bemiddeling van Sailingevents hebben wij met 16 mensen een paar dagen op de Sterke Hein, een Lemmeraak, mogen verblijven. De benadering en de gastvrijheid van Sailingevents voelt erg prettig en er wordt erg rekening gehouden met persoonlijke wensen. Kortom vakmanschap gecombineerd met betrokkenheid. Een ideale combinatie!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gastenboek.