Spectaculair relatie-event

by AkzoNobel, Sikkens Erik Zuurmond

Op donderdag en vrijdag 22 en 23 september hebben we een relatie event gehouden voor ruim 100 relaties. Op 2 prachtige dagen met een heerlijk najaarszonnetje zijn we vanuit de Muider Haven vertrokken op luxe zeiljacht voor een tocht op het Markermeer.

Om het programma spectaculair aan te kleden kwamen we in contact met Gerard Witvoet, die een Rib Rally event voorstelde. De keuze was snel gemaakt en we werden niet teleurgesteld.

De hoge snelheden die werden gehaald met de Rib Rally boot de enthousiaste schipper vielen goed in de smaak bij onze relaties. Al met al een meer dan leuke activiteit. Waar we ook tevreden over waren wat het feit dat de afstemming over het programma tussen Gerard en de Rederij verliepen en dat we hier zelf geen aandacht aan hoefden te besteden.

Het was een superdag en zeker aan te raden.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gastenboek.