Ribvaren in schemerdonker. Geweldig!

by Ellie van den Ham, namens Volkswagen Pon Financial Services
(Volkswagen Pon Financial Services)

23 november en dan ribvaren in het schemerdonker. Niet de eerste gedachte, maar wat een geweldige ervaring! Doe daarbij een schipper, die net zo enthousiast was als ons en je hebt een fantastisch teamuitje. Op aanraden van Barbara aansluitend bij Fort H heerlijk gegeten.

Kortom: een geweldige ervaring!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gastenboek.