Geslaagd personeelsevent

by Charlotte
(Dynatos)

Met 32 collega's hebben wij een zeer geslaagde sailing regatta mogen beleven. Gerard en Barbara waren zeer betrokken, ook in de voorbereidingen voorafgaand aan deze dag. Ik zou Sailingevents aanbevelen aan zowel bedrijven als particulieren voor een actieve no-nonsense beleving op het water.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gastenboek.