Flexibiliteit

by Robert Pronk
(Amsterdam)

In juni 2013 heeft COMPAREX haar belangrijkste klanten uitgenodigd voor een leuke dag op het water. Zeilen en RIB-varen op het IJsselmeer stond gepland voor die dag. Stond, want helaas gooide flinke storm op die dag roet in het eten voor wat betreft het zeilen. Nog op de ochtend van het evenement werd door Barbara en Gerard van Sailing Events gezorgd voor een leuk alternatief programma en hebben wij in de RIB-boten, op Pampus en in Volendam een topdag met onze klanten beleefd.
Sailing Events bood ons daarna nog de mogelijkheid om de zeilwedstrijd op een andere tijdstip in te plannen. Dit hebben we vervolgens eind augustus onder het genot van een stralende zon gedaan, met een selectie van onze business partners.
Ik wil Sailing Events nogmaals bedanken voor hun snelle handelen en flexibiliteit!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gastenboek.