Fantastische Feadship sail regatta!

by pamela
(Feadship)

Een onvergetelijke dag zeilen onder leiding van zeer bekwame en fanatieke instructeurs, met aan boord een evenzo fanatieke crew!

Veel geleerd en veel gelachen op dit goed georganiseerde evenement, waar ook zeker aan de inwendige mens gedacht was met een overheerlijke en geheel verzorgde barbecue.

We kijken met plezier terug op een topdag en hopen dat we volgend jaar een dergelijke dag opnieuw met Sailingevents kunnen organiseren!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gastenboek.