Ericsson Regatta

by Wendy Cools
(Ericsson Telecommunicatie BV)

Donderdag 23 juni begon wat nat, maar zodra onze gasten arriveerden werd het droog en hebben ze met een stevig windje een geweldige regatta gevaren. Barbara, bedankt voor een super mooie dag en een lekkere BBQ; wij hebben genoten!

Wendy Cools
Ericsson Telecommunicatie BV - Rijen

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gastenboek.