BAM Concepten gaat voor de wind

Afgelopen 21 juni hadden we een afdelingsuitje georganiseerd bij Sailingevents. Iedereen was super enthousiast over het feit dat we daadwerkelijk actief betrokken waren bij het besturen van de boot. We kregen goeie instructies, we konden zelf meedeneken in de strategie om de wedstrijd te winnen en we stonden letterlijk zelf achter het roer om de boot te sturen.

Goed geregeld, ook het eten daarna! En de sterke verhalen niet te vergeten...

BAM Concepten

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gastenboek.